Bugün, 6 Aralık 2023 Çarşamba
KÜLTÜR 19.11.2023 14:21:00 0
13 rakamı nende uğursuz olarak kabul edilir?

13 rakamı nende uğursuz olarak kabul edilir?

13 rakamı, birçok kültürde ve toplumda uğursuzlukla ilişkilendirilmiş ve kimi zaman "triskaidekafobi" olarak adlandırılan bir korku oluşturmuştur. Bu korku, çeşitli mitolojik, dini ve tarihi etkenlerden kaynaklanmaktadır.

Birçok Batılı kültürde, 13 rakamıyla ilişkilendirilen uğursuzluk, özellikle Cuma gününe denk geldiğinde daha belirgin hale gelir. Bu durum, "Cuma 13" olarak bilinir ve birçok insan için şanssız bir gün olarak kabul edilir. Bu inanç, Orta Çağ'dan kalma bazı efsanelere dayanmaktadır. Hristiyan inancına göre, Son Akşam Yemeği'nde 13 kişi bulunmuş ve ardından İsa'nın ihanete uğradığı Cuma günü gerçekleşen çarmıha gerilme olayı yaşanmıştır.

Bu uğursuzluğa dair inançlar, kültürler arasında farklılık gösterse de, 13 rakamının tarih boyunca çeşitli olumsuz olaylarla bağlantılı olması, bu sayının uğursuz kabul edilmesine neden olmuştur. Örneğin, mitolojik hikayelerde 13 rakamı, kahramanın karşılaştığı zorluklar veya felaketlerle ilişkilendirilmiştir.

Ayrıca, birçok otel, apartman dairesi ve diğer ticari binalarda 13. kat bulunmaz. Bu durum, "13. kat sendromu" olarak adlandırılır ve bir binada 13. kattan atlama eğiliminde olan kişilerle ilişkilendirilen bir tabirdir.

Ancak, 13 rakamının uğursuz kabul edilmesine dair inançlar tüm kültürlerde ortak değildir. Bazı toplumlarda, 13 rakamı şans ve bollukla ilişkilendirilir ve olumlu bir anlam taşır. Örneğin, Maya kültüründe 13, bir döngünün tamamlanması ve yeniden başlaması anlamına gelir.

Sonuç olarak, 13 rakamının neden uğursuz olarak görüldüğü birçok farklı kültür ve inanç sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu inançlar, tarih boyunca şekillenmiş mitolojik hikayeler, dini öğretiler ve tarihsel olaylarla derinleşmiştir, ancak bu inançlar her kültürde aynı şekilde kabul edilmemektedir.

Haber Merkezi
 


Diğer Haberler

07.11.2023

06.11.2023

05.12.0-2023

04.12.2023

02.12.2023

01.11.2023

30.11.2023

29.11.2023

28.11.2023

27.11.2023

25.11.2023

24.11.2023